Kvinnofridslinjen (Tel: 020-505050) www.kvinnofridslinjen.se
Nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Öppen dygnet runt och du ringer gratis och samtalet syns inte på telefonräkningen. Kan hjälpa till med kontakt med kvinnojourer över hela landet.

Terrafem (Tel: 020-521010) www.terrafem.org
Rikstäckande jourtelefon för kvinnor och flickor med utländsk härkomst, som utsatts för mäns hot eller våld. Har tolkar som idag representerar 43 språk. Har även en juristjour.

NCK - Nationellt Centrum för kvinnofrid www.nck.uu.se
Ett kunskaps- och resurscentrum vid uppsala universitet, som på regeringens uppdrag arbetar med att på nationell nivå höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor, samt att utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Ger ut publikationer, nyhetsbrev och information om kurser.