För dagbok
Anteckna varje gång du blir slagen för då har du något att gå tillbaka till och lättare komma ihåg vad som hänt.
Berätta för någon
Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Då finns de någon mer som vet om det..
Dokumentera skadorna
Vid läkarbesök kan du kräva att läkaren tar fotografier. Bilderna finns kvar den dag du gör anmälan..
Tro inte på att det aldrig ska hända igen
Ordna en reträttväg som fungerar när som helst på dygnet om han gör dig illa igen.
Ring en kvinnojour
På kvinnojouren tror kvinnorna på vad du säger.
Gör en polisanmälan
Gör klart för mannen att du inte accepterar hans beteende. Det han gör är brottsligt! Det är viktigt att polisanmäla misshandeln.