OM FRIDA
Kvinnojouren FRIDA är en förening som inte är bunden vare sig politiskt eller religiöst. Vi arbetar för kvinnor och barn som är utsatta för våld och förtryck. Vi har tystnadsplikt och vi respekterar om du föredrar att vara anonym. Vi för inga journaler och agerar inte utan ditt samtycke.

Även om du själv inte är drabbad kan du kontakta oss som anhörig, vän, arbetskamrat eller medmänniska.

Vi som är aktiva inom Kvinnojouren FRIDA är i olika åldrar och har olika bakgrunder. Det som förenar oss är vår vilja att verka för ett samhälle som är tryggare och säkrare. När du kommer i kontakt med oss möter du en syster och medmänniska, inte en utbildad psykolog. Vi lyssnar på dig och hos oss kan du vara trygg och få hjälp!